Tạo công việc mới

Bước 1: Chọn mục “Công việc” trên màn hình chính


 

 

Bước 2: Chọn icon dấu cộng
Bước 3: Nhập tiêu đề công việc

 

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?