Cập Nhật Phiên Bản Mới

Bước 1: Menu của app phần “Cập nhật”
Bước 2: Nhấn “Cập nhật” 
Lưu ý: Để có thể cập nhật phần mới nhất cho app BIZWORK


Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?