Xem Lịch Làm Việc

Bước 1: Chọn “Lịch làm việc”
Bước 2: Chọn nhân viên 
Bước 3: Chọn một ngày
Bước 4: Xem chi tiết lịch làm việc của 1 ngày 
Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?