Quên Mật Khẩu

Bước 1: Chọn "Quên mật khẩu"
Bước 2: Nhập “Tên đăng nhập”
Bước 3: Chọn "Gửi yêu cầu"
Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động gửi mật khẩu về email


Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?