Chấm công

Bước 1: Chọn icon chấm công trên màn hình Home.
Bước 2: Chọn cách chấm công:
Trượt để chấm công (mặc định).
Chấm công bằng mã QR
Bước 3: Nhấn nút “Hoàn tất”.
Bước 4: Nhấn vào icon xem chi tiết ở góc trái màn hình.
Bước 5: Chọn xem “ Nhật ký hoạt động” Xem được lịch sử check in và checkout.
Bước 6: Click vào thời gian check in/check out Xem được chi tiết của phần check in/ check out đó.
Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?