Thông tin chấm công

1. Nhấn vào icon xem chi tiết ở góc trái màn hình.
2. Chọn xem “ Nhật ký hoạt động”: Xem được lịch sử check in và check out.
3. Click vào thời gian check in/check out: Xem được chi tiết của phần check in/ check out đó.


Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?