Tôi chấm công nhưng hiện tại vị trí chấm công không chính xác. Làm sao để lấy chính xác vị trí?

Hiện tại tôi thấy chấm công không chính xác vị trí. Có thể lấy chính xác vị trí chấm công không? Hệ thống định vị của công ty được định vị theo hệ thống GPS của Google. Do di chuyển đường xa nên định vị có sai lệch. Để lấy chính xác lại vị trí bạn vui lòng khởi động lại GPS và vào Google Map để lấy lại vị trí thực. Sau đó quay lại app chấm công sẽ được chính xác hơn.
Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?