Làm sao kiểm soát được hoạt động của các thành viên?

Hoàn toàn có thể kiểm soát được vì hệ thống ghi nhận kết quả hoàn thành của từng việc cần làm. Mỗi việc cần làm có 1 người đảm nhận, ai làm xong việc nào sẽ check hoàn thành công việc đó. Sau khi bấm hoàn tất hệ thống ghi nhận lại thời gian hoàn thành để người quản lý có thể nắm bắt mọi công việc của nhân viên.

 

 

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?