Làm thế nào để tạo việc cần làm?

Bạn muốn tạo việc cần làm cho công việc?

• Vào màn hình chi tiết công việc

• Chọnhoặc chọnở phần Việc cần làm

Để tạo việc cần làm cho công việc có 2 cách:

1.Tạo từng việc cần làm theo yêu cầu bản thân

• Nhập nội dung việc cần làm vào ô “Thêm nội dung việc cần làm mới”

2.Tạo list hoạt động theo mẫu có sẵn

• Chọn để truy cập danh sách việc cần làm theo mẫu

• Chọn để chọn mẫu phù hợp

• Sau đó chọn để tạo việc cần làm

 

 

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?