Tôi có giao việc được không?

Bạn hoàn toàn có thể giao việc cho nhân viên vủa mình:

- Tạo công việc bạn muốn giao

- Thêm nhân viên bạn muốn giao việc

- Đổi quyền phụ trách cho nhân viên của bạn

 

 

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?