Có thể tạo đơn hàng không

Quản lý công việc hoàn toàn có thể hỗ trợ bạn tạo đơn hàng và giao hàng.

- Chọntạo công việc

- Chọn Việc cần làm trong chi tiết công việc

- Nhập nội dung cần thực hiện cho 1 đơn hàng

- Check vào các bước khi thực hiện xong

Để giao hàng:

- Chọn người liên hệ

- Chọn hoặc thêm mới khách hàng và địa chỉ giao hàng

- Hệ thống sẽ đưa ra bảng đồ và lịch trình cho bạn.

- Chọn bắt đầu trước khi đi giao hàng và chọn khoàn tất khi giao hàng xong.

 

 

Sau khi hoàn tất giao hàng hệ thống tự động hoàn tất đơn hàng đó của bạn

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?