Bizwork có phiên bản web không?

Hiện tại, BIZWORK cung cấp phần mềm trải nghiệm chính trên nền tảng di động và máy tính bảng. BIZWORK có phiên bản web dành cho quản trị và những người được phân quyền để thiết lập dữ liệu. Trong thời gian sắp tới, BIZWORK sẽ ra thêm phiên bản web dành cho nhân viên để tiện lợi dùng tại ăn phòng.
Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?