Nhắc nhở chấm công

Tôi hay quên chấm công, làm sao để không quên chấm công?

Nắm bắt được nhu cầu thực tế, app đóng vai trò như người thư kí để nhắc nhở bạn chấm công trước và sau 15’ để bạn khó quên việc chấm công.

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?