Có thể kết nói với thiết bị chấm công ngoài không?

Có thể kết nối với thiết bị chấm công với app không?

Hiện tại chúng tôi đang nghiên cứu và phát triển. Dự kiến sẽ có trong tháng 5.

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?