Chấm công quét mã QR

Có thể chấm công bằng cách nào?

Chúng tôi có rất nhiều cách chấm công cho công ty bạn:

Chấm công trượt, chấm công quét mã QR, châm công tự động nhờ khoảng cách.

Chấm công quét mã QR:

  • Chọn  để đến màn hình chấm công
  • Chọn  để thực hiện quét mã
  • Đưa camera vào mã code công ty cung cấp. Hệ thống nhận diện được mã code sẽ chấm công cho bạn.
  • Sau khi chấm công, hệ thống tự động lưu lại thời gian và vị trí chấm công

 

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?