Chấm công làm việc

Bước 1: Chọn chức năng "Chấm Công"
Bước 2: Trượt hoặc quét mã QR
Bước 3: Nhấn “Hoàn tất”


Có 2 nhận xét hữu ích, còn bạn?